a

Red-Shanked Douc

Channau.org là website của Trung tâm Bảo tồn Đa dạng Sinh học Nước Việt xanh (gọi tắt là GreenViet). Chúng tôi là tổ chức NGO duy nhất nhận được Giải thưởng Môi trường Việt Nam năm 2017 nhờ vào những nỗ lực không ngừng nghỉ trong công tác bảo tồn đa dạng sinh học tại miền Trung Việt Nam và đặc biệt là tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên Sơn Trà. Channau.org nhắm tới mục đích truyền bá thông tin và nâng cao nhận thức của cộng đồng trong nước và quốc tế về voọc chà vá chân nâu - một loài linh trưởng nguy cấp và quý hiếm. Từ đó, những hành động thiết thức để tham gia bảo tồn voọc chà vá chân nâu có thể được thực hiện ngay trên website này.

call us (0236)3 925 824
admin@greenviet.org
follow us
Thiếu nhận thức

Vấn đề: Sự thiếu nhận thức

Trong cộng đồng về voọc chà vá chân nâu dẫn tới sự thờ ơ tới việc bảo tồn loài linh trưởng quý hiếm và nguy cấp này. Khảo sát của GreenViet năm 2013 cho thấy chỉ một phần nhỏ người dân Đà Nẵng nhận thức được những giá trị đa dạng sinh học của Sơn Trà cũng như những ảnh hưởng của những giá trị đó tới cuộc sống họ.

Giải pháp: Giáo dục

Để nâng cao nhận thức cộng đồng, GreenViet sẽ thực hiện hai chương trình giáo dục mang tên Giáo dục Trải nghiệm – dành cho đối tượng học sinh, và Hành trình Tôi yêu Sơn Trà – dành cho đối tượng người dân Đà Nẵng. Từ những thành công trong những năm trước, hai chương trình này sẽ tiếp tục tạo điều kiện cho người dân và học sinh được tham quan, học tập và tìm hiểu hệ sinh thái Sơn Trà và voọc chà vá chân nâu.

Thiếu thông tin khoa học

Vấn đề:

Thông tin khoa học là nền tảng cho mọi phương án và nỗ lực bảo tồn bất kì loài sinh vật nào. Trong khi đó, nhiều hành vi và tập tính của voọc chà vá chân nâu vẫn còn là ẩn số đối với các nhà khoa học trên thế giới và với GreenViet.

Giải pháp: Nghiên cứu

Kết hợp với những nghiên cứu đã có về voọc chà vá chân nâu, GreenViet sẽ tiến hành nghiên cứu hàng năm về xu hướng phát triển quần thể voọc chà vá chân nâu tại Sơn Trà. Nhờ vào thông tin này, GreenViet có thể theo dõi được những sự thay đổi về số lượng và phân bố của voọc như là một phương pháp bảo tồn lâu dài.

Phát triển du lịch thiếu kiểm soát

Vấn đề:

  • Phát triển du lịch thiếu kiểm soát dẫn tới nhiều hành vi vi phạm tới hệ sinh thái Sơn Trà từ mức độ nhẹ tới mức độ nghiêm trọng như xả rác, đốt lửa trải, khai thác trái phép, chặt cây bất hợp pháp
  • Phát triển du lịch thiếu kiểm soát cũng gia tăng nạn săn bắn, bẫy bắt – mối nguy hại lớn nhất tới sự sinh tồn của VCVCN tại Việt Nam.

Giải pháp: Giám sát

  • Làm việc cùng kiểm lâm để tiến hành tuần tra giám sát để giảm thiểu các tác nhân có hại tới Voọc chà vá chân nâu.
  • Huy động sự tham gia của cộng đồng dưới sự tập huấn của GreenViet trong việc giám sát các gia đình voọc dễ bị tổn thương.
Mất sinh cảnh sống và bị chia cắt

Vấn đề:

Các dự án xây dựng tại Sơn Trà sẽ làm giảm diện tích sống của voọc đồng thời gây ra sự chia cắt các quần thể voọc. Hậu quả bao gồm:

  • Nguy cơ voọc gặp tai nạn với xe cộ khi băng qua đường nhựa.
  • Mất sinh cảnh sống đồng nghĩa voọc sẽ mất thức ăn và chỗ trú ngụ.
  • Về lâu dài, việc bị chia cắt sẽ khiến các quần thể voọc không gặp nhau được để giao phối, dẫn tới tình trạng suy giảm nguồn gien của loài.

Giải pháp: Trồng cây

Trồng cây không chỉ gia tăng diện tích sống của voọc, mà còn tạo ra những hành lang xanh phục vụ cho việc đi lại qua đường một cách an toàn và dễ dàng cho voọc, giúp chúng kiếm ăn dễ dàng và giao phối với nhau. Hãy trồng cây để cho chúng có cơ hội được yêu!