a

Red-Shanked Douc

Channau.org là website của Trung tâm Bảo tồn Đa dạng Sinh học Nước Việt xanh (gọi tắt là GreenViet). Chúng tôi là tổ chức NGO duy nhất nhận được Giải thưởng Môi trường Việt Nam năm 2017 nhờ vào những nỗ lực không ngừng nghỉ trong công tác bảo tồn đa dạng sinh học tại miền Trung Việt Nam và đặc biệt là tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên Sơn Trà. Channau.org nhắm tới mục đích truyền bá thông tin và nâng cao nhận thức của cộng đồng trong nước và quốc tế về voọc chà vá chân nâu - một loài linh trưởng nguy cấp và quý hiếm. Từ đó, những hành động thiết thức để tham gia bảo tồn voọc chà vá chân nâu có thể được thực hiện ngay trên website này.

call us (0236)3 925 824
admin@greenviet.org
follow us

địa chỉ:

K39/21 Thành Vinh 1, Sơn Trà, Đà Nẵng

Thành lập năm 2012, GreenViet là một tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực bảo tồn đa dạng sinh học, kết hợp nghiên cứu và giáo dục nâng cao nhận thức giúp cộng đồng hiểu và tôn trọng thiên nhiên và cải thiện sinh kế thông qua phát triển bền vững.

Chúng tôi muốn kết bạn với những người yêu thiên nhiên và động vật trên khắp thế giới. Hãy nói chuyện với chúng tôi!