địa chỉ:

K39/21 Thành Vinh 1, Sơn Trà, Đà Nẵng

Thành lập năm 2012, GreenViet là một tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực bảo tồn đa dạng sinh học, kết hợp nghiên cứu và giáo dục nâng cao nhận thức giúp cộng đồng hiểu và tôn trọng thiên nhiên và cải thiện sinh kế thông qua phát triển bền vững.

Chúng tôi muốn kết bạn với những người yêu thiên nhiên và động vật trên khắp thế giới. Hãy nói chuyện với chúng tôi!