a

Red-Shanked Douc

Channau.org là website của Trung tâm Bảo tồn Đa dạng Sinh học Nước Việt xanh (gọi tắt là GreenViet). Chúng tôi là tổ chức NGO duy nhất nhận được Giải thưởng Môi trường Việt Nam năm 2017 nhờ vào những nỗ lực không ngừng nghỉ trong công tác bảo tồn đa dạng sinh học tại miền Trung Việt Nam và đặc biệt là tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên Sơn Trà. Channau.org nhắm tới mục đích truyền bá thông tin và nâng cao nhận thức của cộng đồng trong nước và quốc tế về voọc chà vá chân nâu - một loài linh trưởng nguy cấp và quý hiếm. Từ đó, những hành động thiết thức để tham gia bảo tồn voọc chà vá chân nâu có thể được thực hiện ngay trên website này.

call us (0236)3 925 824
admin@greenviet.org
follow us
Voọc Chà Vá Chân nNâu > Bảo trợ Voọc
Bảo trợ voọc chà vá chân nâu là điều thiết thực nhất bạn có thể làm ngay bây giờ, dù bất kể bạn ở đâu, để giúp bảo tồn niềm tự hào của Việt Nam, Nữ hoàng Linh trưởng. Bằng việc Bảo trợ voọc chà vá chân nâu, bạn sẽ giúp GreenViet có ngân quỹ để thực hiện nghiên cứu, giám sát, giáo dục và trồng cây cho sự phát triển của voọc chà vá chân nâu tại Sơn Trà. Mỗi gói bảo trợ voọc dưới đây đều đem lại những giá trị thực tiễn giúp tạo nên sự thay đổi. Hãy giúp voọc theo cách của bạn!
 • vnđ50.000
 • Bảo trợ voọc con trong 01 tuần

  • Bạn chi trả phí đi lại lên học tập tại Sơn Trà cho 01 học sinh.
  • Bạn nhận được giấy chứng nhận điện tử từ GreenViet ghi nhận đóng góp của bạn.
 • vnđ250.000
 • Bảo trợ voọc mẹ trong 01 tháng

  • Bạn cho 01 học sinh cơ hội học tập toàn diện tại Sơn Trà.
  • Tương tự gói 50.000 VND + túi vải đa năng có hình voọc.
 • vnđ500.000
 • Bảo trợ voọc bố trong 01 tháng

  • Bạn trồng 01 cây tại Sơn Trà để tạo đường đi lại cho voọc.
  • Tương tự gói 250.000 VND nhưng bạn sẽ nhận được Giấy chứng nhận với tên của bạn!
 • vnđ1.000.000
 • Bảo trợ 01 gia đình trong 01 tháng

  • Bạn cho GreenViet cơ hội được thực hiện nghiên cứu và giám sát trong một tháng.
  • Tương tự gói 500.000 VND + một áo phông voọc cực ngầu.
 • vnđ12.000.000
 • Bảo trợ 01 gia đình trong 01 năm

  • Bạn cho GreenViet một chiếc máy ảnh để thực hiện nghiên cứu và giám sát.
  • Tương tự gói 1.000.000 + voọc bông siêu dễ thuông và một chuyến tham quan Sơn Trà ngắm Voọc chà vá chân nâu.
 • vnđ24.000.000
 • Bảo trợ và đặt tên cho 01 gia đình voọc

  • Bạn đã trồng 5 cây, cho 10 học sinh cơ hội học tập, mua 01 chiếc ống nhòm và tạo điều kiện cho GreenViet thực hiện nghiên cứu giám sát trong 01 năm.
  • Tương tự gói 12.000.000 VND + bạn được mời tham dự Gala tri ân của GreenViet. BẠN CÒN ĐƯỢC ĐẶT TÊN CHO GIA ĐÌNH VOỌC!

Cách chúng tôi dùng tiền ủng hộ

22
Giáo dục

24
Trồng cây

30
Nghiên cứu

24
Thiết bị

Chương trình Giáo dục Trải nghiệm đưa học sinh tới Sơn Trà học tập về đa dạng sinh học của bán đảo

Học sinh: 200 Chi phí mỗi học sinh: 300.000 VNĐ

Tổng cộng: 60.000.000 VNĐ

Hành trình Tôi yêu Sơn Trà đưa cộng đồng người dân lên Sơn Trà tìm hiểu về giá trị của đa dạng sinh học của bán đảo

Cộng đồng: 100 người Chi phí mỗi người: 250.000 VNĐ

Tổng cộng: 25.000.000 VNĐ

Trồng cây tạo hành lang đi lại an toàn và tái kết nối những gia đình voọc bị chia cắt

Số lượng: 200 cây Chi phí mỗi cây: 500.000 VNĐ

Tổng cộng: 100.000.000 VNĐ

Nghiên cứu voọc chà vá chân nâu và giám sát các gia đình voọc dễ bị tổn thương

Số gia đình voọc: 10 Chi phí mỗi năm: 12.000.000 VNĐ

Tổng cộng: 120.000.000 VNĐ

Những thiết bị hỗ trợ nghiên cứu và giám sát không thể thiếu

01 máy ảnh, 10 ống nhòm, 01 GPS

Tổng cộng: 96.000.000 VNĐ

Tổng cộng chi phí chúng tôi cần: 401.000.000 VNĐ